Sändande föreningar


Hallstahammars-Surahammars Närradioförening
Fullmäktigesammanträden från Hallstahammars kommun.
Eventuellt annan information av allmän karaktär.

Programmakarna 103,7

  • Golden Age of  Rock 'n' Roll - Artister och grupper från rockens gyllene år. Med Bosse & Leke.
  • Slingan med våra populära pausfåglar och programinformation
  • Provsändningar för intresserade föreningar
  • Gäss te däj - Svenska klassiker och okänt med Bosse ,Kaj, Kenth, Lars-Eric & Sten.
  • I karantän - Blandad musik samt information i coronatider .
  • Repriser på programmet Swänghjulet med Kaj Stridell
  • Repriser på programmet Thore Skogmans timme med Sune Karlsson
  • Rockabilly Natch med Joe Allan och Ingrid Ericsson
  • Fullmäktigesammanträden från Surahammars kommun.

Radio S:t Lars

Söndagsgudstjänsterna från S:t Lars kyrka. Klockan 11:00

Pingstbaptisterna Radio Plus

Pingstbaptisternas Närradio i Hallstahammar


Riksförbundet HjärtLung Kolbäcksdalen
Information om vad föreningen gör för hjärt- och lungsjuka med anhöriga medlemmars egna erfarenheter och livshändelser blandat med musik och framförda tankar. Nytt program direkt från studion ojämna veckor. Repris av programmet jämna veckor. Föreningens besöksadress: Eldsbodahuset (nedre korridoren) i Hallstahammar. (Efter kontakt med någon i styrelsen eller annan kontaktperson.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar