Sändande föreningar


Hallstahammars-Surahammars Närradioförening

Fullmäktigesammanträden från Hallstahammars kommun.
Eventuellt annan information av allmän karaktär.
Lokala nyheter i samarbete med MAGAZIN 24

Programmakarna 103,7

  • Golden Age OF Rock 'n' Roll
  • Slingan med våra populära pausfåglar och programinformation
  • Provsändningar för intresserade föreningar
  • Musikminnet med Roland " Bollen " Larsson
  • Swänghjulet - Ett jazzprogram med ambitionen att bjuda lyssnarna ett urval av god jazzmusik från skivor och liveinspelningar, samt att informera om aktuella jazzevenemang gärna med anknytning till det egna lyssnarområdet . Kommentarer och lyssnarönskemål är välkomna till kaj@stridell.se eller på telefon 0220-33489.
  • En ny tid är här - Mikael Metzmaa och Per Vidén spelar progressiv rock
  • Jesus Lever

Radio HKF

Nyheter på ett flertal invandrarspråk :
Bosniska , Albanska-1 , Serbokroatiska , Dari
Albanska-2 , Pashto , Kurdiska , Persiska

Radio S:t Lars

Söndagsgudstjänsterna från S:t Lars kyrka. Klockan 11:00
Sändning från andra kyrkliga sammankomster förekommer.
Kontakt: lars-eric.byhlin@svenskakyrkan.se.

Pingstbaptisterna Radio Plus

Pingstbaptisternas Närradio i Hallstahammar

Kristdemokraterna

Radio KD 103,7


Studio Buggfix

Kulturradioföreningen i Kolbäcksdalen

Rockabilly Natch med Joe Allan Ericsson
Into The Void med Magnus Tannergren

Hjärt och Lungsjukas Förening i Kolbäcksdalen

Information om vad föreningen gör för Hjärt & Lungsjuka med anhöriga medlemmars egna erfarenheter och livshändelser blandat med musik och framförda tankar. Besöksadress: Elsbodahuset rum 205 i Hallstahammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar