Sändande föreningar


Hallstahammars-Surahammars Närradioförening


 • Fullmäktigesammanträden från Hallstahammars kommun.
 • Eventuellt annan information av allmän karaktär.

Programmakarna 103,7

 • Golden Age of  Rock 'n' Roll - Artister och grupper från rockens gyllene år. Med Bosse & Leke.
 • Slingan med våra populära pausfåglar och programinformation
 • Provsändningar för intresserade föreningar
 • Gäss te däj - Svenska klassiker och okänt med Bosse ,Kaj, Kenth, Lars-Eric & Sten.
 • Torsdag klockan 16 - Blandad musik samt information i coronatider .
 • Repriser på programmet Swänghjulet med Kaj Stridell
 • Repriser på programmet Thore Skogmans timme med Sune Karlsson
 • Rockabilly Natch med Joe Allan och Ingrid Ericsson
 • Fullmäktigesammanträden från Surahammars kommun.

Radio S:t Lars


Pingstbaptisterna Radio Plus

 • Pingstbaptisternas Närradio i Hallstahammar


Riksförbundet HjärtLung Kolbäcksdalen


Information om vad föreningen gör för hjärt- och lungsjuka med anhöriga medlemmars egna erfarenheter och livshändelser blandat med musik och framförda tankar. Nytt program direkt från studion ojämna veckor. Repris av programmet jämna veckor. Föreningens besöksadress: Eldsbodahuset (nedre korridoren) i Hallstahammar. (Efter kontakt med någon i styrelsen eller annan kontaktperson.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar