Sändande föreningar


Hallstahammars-Surahammars Närradioförening

Fullmäktigesammanträden från Hallstahammars kommun.
Eventuellt annan information av allmän karaktär.

Programmakarna 103,7

  • Golden Age Of Rock 'n' Roll
  • Slingan med våra populära pausfåglar och programinformation
  • Provsändningar för intresserade föreningar
  • Musikminnet med Roland " Bollen " Larsson
  • Swänghjulet - Ett jazzprogram med ambitionen att bjuda lyssnarna ett urval av god jazzmusik från skivor och liveinspelningar, samt att informera om aktuella jazzevenemang gärna med anknytning till det egna lyssnarområdet . Kommentarer och lyssnarönskemål är välkomna till kaj@stridell.se eller på telefon 0220-33489.
  • En ny tid är här - Mikael Metzmaa och Per Vidén spelar progressiv rock
  • Jesus Lever med Christine Kanyangi (jesuslever2016@hotmail.com, 076-552 46 20)

Radio HKF

Nyheter på ett flertal invandrarspråk :
Bosniska , Albanska-1 , Serbokroatiska , Dari
Albanska-2 , Pashto , Kurdiska , Persiska

Radio S:t Lars

Söndagsgudstjänsterna från S:t Lars kyrka. Klockan 11:00
Sändning från andra kyrkliga sammankomster förekommer.
Kontakt: lars-eric.byhlin@svenskakyrkan.se.

Pingstbaptisterna Radio Plus

Pingstbaptisternas Närradio i Hallstahammar


Kulturradioföreningen i Kolbäcksdalen
Rockabilly Natch med Joe Allan Ericsson


Föreningen Kolbäcksdalen HjärtLung
Information om vad föreningen gör för hjärt- och lungsjuka med anhöriga medlemmars egna erfarenheter och livshändelser blandat med musik och framförda tankar. Besöksadress: Eldsbodahuset rum 205 i Hallstahammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar