Testsände från MDH

Tisdagen den 4 juni gjorde vi en testsändning
från Mälardalens Högskola . Sändningen var ett led mellan
MDH:s studenter och Närradion och vi medverkade
med den teknikutrustning som studenterna har tagit fram för
att kunna sända från externa platser .

Vi sände mellan 14-15,30 och det fungerade mycket bra !

Tekniksektionen

Ett nytt program !


Med början den 29 maj kommer våra medarbetare
Sune Karlsson och Kenth Ryden att göra 3 provsändningar

Man har premiär den 29 maj mellan klockan 18-20 , och kommer
att spela lättlyssnad musik  med 50 till 80 talstappning

Programmet kommer att heta "Nostalgi ".

Mvh Sune & Kenth