Riksförbundet HjärtLung Kolbäcksdalen "flyttar till torsdagsblocket".

Gäller från 7 juli 2022. Deras program startar mellan 19:30 och 20:00 - efter Swänghjulet.
Föreningen byter tid från nuvarande - lördag em - då man saknar återkoppling från lyssnare.
Vi tror att program som sänds "ensamma" har svårare att få lyssnare än sammanhängande "block".
Sändningarna från Riksförbundet HjärtLung Kolbäcksdalen är en timme och innehållet ändras inte.
Vi värnar våra sändande föreningar och hoppas den nya tiden attraherar fler lyssnare.
Hör av Dig med synpunkter på våra program, tider mm. Det hjälper sändande föreningar att göra bättre program.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar